Dé specialist in bewegen van kinderen
Dé spe

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie, dit houdt in dat na de reguliere fysiotherapie opleiding nog een 4-jarige post HBO opleiding gevolgd is specifiek gericht op kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Wat het behandelen van kinderen zo specialistisch maakt is het feit dat je met voortdurende verandering te maken hebt op basis van groei en ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling vertraagd, soms zonder aanwijsbare oorzaak of juist op basis van een aandoening, zoals orthopedische, neurologische of aangeboren aandoeningen.

Daarnaast worden baby’s behandeld in verband met:

  • een achterstand in de motorische ontwikkeling;
  • een voorkeurshouding waardoor er een achterstand in hun ontwikkeling is ontstaan of de vorm van hun hoofdje scheef is geworden;
  • billenschuivertjes die maar niet tot lopen komen.

Verder worden peuters en kleuters met bewegingsangst behandeld en kinderen die veel vallen en struikelen.

Bij de schoolgaande kinderen kan er sprake zijn van een onhandige motoriek, houdingsproblemen, schrijfproblemen, problemen met het ruimtelijk inzicht, faalangst en ontspanningsproblemen.

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Tevens is de kinderfysiotherapeut in staat om dreigende problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken. Daardoor leveren wij een positieve bijdrage  aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers en indien noodzakelijk ook anderen, zoals leerkrachten worden betrokken bij het behandelproces.

 

Afspraak maken

Een kind wordt na verwijzing van een huisarts of specialist bij de kinderfysiotherapeut aangemeld door de ouders.

Daarnaast is het ook mogelijk via de Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) rechtstreeks contact met de kinderfysiotherapeut op te nemen voor een screening en/of behandeling van uw kind. De huisarts zal hier met uw toestemming van op de hoogte worden gesteld door de kinderfysiotherapeut middels een DTF-formulier. U kunt dus rechtstreeks een afspraak bij mij maken voor het screenen en/of behandelen van uw kind.

U kunt zich telefonisch bij mij aanmelden via 0572-792021 of 06-51926309. Als ik zelf niet in staat ben de telefoon op dat moment op te nemen kunt u uw naam en telefoonnummer op het antwoordapparaat achterlaten. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken.

Voor de contactgegevens en openingstijden klik hier.